เรามีการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอย่างต่อเนื่อง หากต้องการข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมที่สุดของเรา โปรดดูเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลละเอียดจากประเภทที่แสดงไว้ด้านล่าง

น้ำยาหม้อน้ำ

น้ำยาหม้อน้ำที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้ได้สมรรถนะที่เหมาะสมและในการยืดอายุของเครื่องยนต์ สารยับยั้งการกัดกร่อนอินทรีย์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของเรา ทำให้ไม่ต้องเติมสารเพิ่มคุณภาพเพิ่มเติมในระบบหล่อเย็น และทำให้ได้สมรรถนะของอุปกรณ์สูงสุด และมีการถ่ายเทความร้อนได้อย่างมากที่สุดตลอดอายุของเครื่องยนต์ของท่าน