Chevron Lubricants

คำแถลงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

บทนำ

เชฟรอน คอร์ปอเรชันและบริษัทในเครือทั้งหมดมีหน้าที่ในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ คำแถลงนี้อธิบายถึงขั้นตอนที่เราใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวบรวมอยู่ในเว็บไซต์ของเรา โดยมีการอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ที่ใช้สำหรับข้อมูลเหล่านั้น ทางเลือกของคุณด้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรา และวิธีการที่คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณ เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา คุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลและจะปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในคำแถลงนี้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยตรงจากผู้เข้าเว็บไซต์ โดยส่วนใหญ่ คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ อย่างไรก็ตาม ในบางหน้า เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการหรือดำเนินการด้านธุรกรรมที่คุณร้องขอ โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอาจรวมถึง: 

  • ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อของคุณ ตำแหน่ง ชื่อบริษัท / ชื่อองค์กร ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และที่อยู่อาศัย
  • ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของคุณและตำแหน่งหน้าที่ของคุณ
  • การตั้งค่าของคุณเกี่ยวกับการทำตลาดโดยใช้อีเมล์
  • ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงหมายเลขบัตรเครดิต ข้อมูลบัญชีลูกค้าหรือบัญชีธนาคาร และข้อมูลเกี่ยวกับการขอเครดิต หมายเลขประกันสังคมหรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  • ข้อมูลต่างๆ เช่น สัญชาติของคุณและประเทศที่คุณมีถิ่นพำนักเพื่อช่วยเราในการตรวจสอบสิทธิของคุณภายใต้ระเบียบการควบคุมการส่งออกเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีบางประเภท
  • ข้อซักถามของคุณเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าและบริการของเรา รวมถึงข้อมูลที่ช่วยให้เราจัดหาสินค้าและบริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมแข่งขันและการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
  • การตอบรับจากคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา รวมถึงเว็บไซต์ของเรา 

คุณไม่ได้รับการร้องขอให้มอบข้อมูลนี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูล เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือไม่สามารถทำธุรกรรมตามที่คุณร้องขอได้โดยสมบูรณ์ 

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ: เราเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผู้เข้าชมทั้งหมดไว้ในเว็บไซต์ของเรา รวมถึงหน้าต่างๆ ที่พวกเขาเข้าชม จำนวนไบต์ที่ส่งผ่าน ที่อยู่เว็บไซต์ต่างๆ ที่พวกเขากด และการดำเนินการอื่นๆ ภายในเว็บไซต์ของเรา เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคุณและการเข้าชมของคุณในเว็บไซต์นี้ เช่น ที่อยู่ IP ของคุณ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทบราวเซอร์ ประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โทรศัพท์ที่สามารถเข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมก่อนหน้า ระยะเวลาการเข้าชมและจำนวนของหน้าที่เข้าชม เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้เข้าชมใช้เว็บไซต์ของเราและวิธีที่จะปรับปรุงเว็บไซต์ของเราได้ดีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ รวมถึงประเมินความสนใจในสินค้าและบริการของเรา และเพื่อปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของเรา ในบางกรณีเมื่อคุณกดลิ้งค์อีเมล์หรือส่งแบบฟอร์มทางเว็บ อาทิเช่น ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าหรือการส่งเสริมการขาย เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ไปที่อยู่อีเมลของคุณได้ 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยเรา 

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดด้านล่างเท่านั้น 

บริการและการทำธุรกรรม เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการให้บริการหรือทำธุรกรรมที่คุณร้องขอ เช่นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเชฟรอน ประมวลคำสั่งซื้อ ตอบการร้องขอการบริการของลูกค้า อำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และอื่นๆ เพื่อให้คุณคุ้นชินมากขึ้นต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับเชฟรอน ข้อมูลที่เว็บไซต์ของเราเก็บรวบรวมอาจรวมกับข้อมูลที่เรารวบรวมโดยใช้วิธีการอื่น 

การปรับปรุงเว็บไซต์ เราอาจใช้ข้อมูลของคุณในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของเรา) และสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อทำให้เว็บไซต์ของเราง่ายต่อการใช้งานโดยคุณไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำหรือปรับแต่งเว็บไซต์ของเราเพื่อให้สอดคล้องกับการตั้งค่าเฉพาะหรือความต้องการของคุณ 

การสื่อสารทางการตลาด ในกรณีที่ได้รับการอนุญาตจากคุณ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแจ้งข้อมูลสินค้าหรือบริการของเชฟรอนแก่คุณ เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่อาจใช้ติดต่อกับคุณเรื่องสินค้าและบริการของเรา เราเปิดโอกาสให้คุณเลือกที่จะไม่รับข่าวสารดังกล่าว นอกจากนี้ การสื่อสารทางอีเมล์แต่ละครั้งที่เราส่งจะมีลิ้งค์สำหรับยกเลิกการรับข่าวสารนั้นๆ หากคุณเลือกที่จะยกเลิกการรับข่าวสาร เราจะลบคุณจากรายการที่เกี่ยวข้องภายใน 10 วันทำการ 

ใบสมัครงาน ในส่วนของการสมัครงานหรือการสอบถาม คุณอาจให้ข้อมูลกับเราเกี่ยวกับตัวคุณ รวมถึงประวัติการศึกษา ประวัติส่วนตัว และข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งเชื้อชาติของคุณที่กำหนดหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราอาจใช้ข้อมูลนี้ภายในเชฟรอน บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาการจ้างงาน เราจะเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในอนาคตเว้นแต่คุณจะไม่อนุญาตให้เราดำเนินการเช่นนั้น 

การใช้คุกกี้ (Cookies) และเว็บบีคอนส์ (Web Beacons) 

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์เก็บบันทึกลงในฮาร์ดดิสก์ของคุณหรือหน่วยความจำของบราวเซอร์ เว็บไซต์ของเราอาจใช้คุกกี้เพื่อตรวจสอบจำนวนครั้งที่คุณได้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อกำหนดและวิเคราะห์การใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อเก็บข้อมูลที่คุณให้ (เช่นการตั้งค่าของคุณ) และเพื่อเก็บข้อมูลด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับการสื่อสารของคุณกับเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้เราอาจใช้ทั้งเซสชั่นคุกกี้ (session cookies) ที่ลบเมื่อคุณปิดบราวเซอร์ เพื่อเก็บรหัสผู้ใช้ของคุณ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณในการเข้าชมหน้าต่างๆในเว็บไซต์ของเรา (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการค้นข้อมูลและการสั่งซื้อ) รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเซสชั่น 

อินเตอร์เนตเบราเซอร์ส่วนมากรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่คุณจะสามารถแก้ไขการตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณได้เสมอเพื่อไม่รับคุกกี้หรือเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณเลือกที่จะไม่รับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าชมรายละเอียดทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราได้ นอกจากนี้อินเตอร์เนตบราวเซอร์ช่วยให้คุณสามารถลบคุกกี้ที่มีอยู่แม้จะทำให้การตั้งค่าปัจจุบันของคุณสูญหาย (รวมถึงรหัสผู้ใช้และการตั้งค่าอื่นๆ ที่มีการจัดเก็บ) 

นอกจากนี้ เว็บไซต์ของเรายังอาจมีภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่รู้จักกันในชื่อเว็บบีคอนส์ (web beacons) บางครั้งเรียกว่า ซิงเกิล พิกเซล กิฟส์ (single-pixel gifs) ที่ช่วยให้เราสามารถนับจำนวนผู้ใช้ที่ได้เข้าชมหน้าเว็บเหล่านั้น เราอาจรวมเว็บบีคอนส์ในข้อความอีเมล์ส่งเสริมการขายหรือจดหมายข่าวเพื่อตรวจสอบว่ามีการเปิดอ่านข้อความและดำเนินการใดๆ หรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบว่าผู้รับได้กดเชื่อมโยงลิ้งค์ที่ปรากฏในอีเมล์หรือส่งต่ออีเมล์ไปให้บุคคลอื่นหรือไม่ 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

นอกเหนือจากตามที่อธิบายด้านล่าง ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่เชฟรอนผ่านทางเว็บไซต์ของเราจะไม่นำไปใช้ภายนอกเชฟรอน บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุนโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของคุณ 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการ เชฟรอนทำสัญญากับบริษัทอื่นๆ ในการให้บริการในนามของเรา เช่น การเป็นแม่ข่ายเว็บไซต์ การส่งข้อมูล การประมวลผลการทำธุรกรรม และการวิเคราะห์เว็บไซต์ของเรา เรามอบข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทเหล่านี้เฉพาะที่จำเป็นในการให้บริการ โดยบริษัทเหล่านี้และพนักงานของพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ในด้านการทำธุรกรรมบางประเภท เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดที่คุณมอบให้เราแก่สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทจัดส่งสินค้าหรือบริการไปรษณีย์ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมดังกล่าว 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อหรือการขายกิจการ สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุผลเชิงกลยุทธ์หรือทางธุรกิจอื่นใดที่เชฟรอนตัดสินใจขายบริษัท ซื้อบริษัท รวมบริษัทหรือการจัดระบบธุรกิจเฉพาะใหม่ การดำเนินการดังกล่าวอาจเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ซื้อหรือผู้มีแนวโน้มที่จะซื้อหรือเป็นการได้รับข้อมูลจากผู้ขาย แม้จะเป็นข้อปฏิบัติของเชฟรอนในการป้องกันข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินการเหล่านี้ เราไม่สามารถรับประกันว่าบุคคลใดๆ ที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวจากเชฟรอนเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ เหล่านี้จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในคำแถลงฉบับนี้ 

การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์พันธมิตรบางเว็บไซต์ของเราส่งเสริมความร่วมมือของผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนไว้เป็นเฉพาะเรื่องหรือหัวข้อในเว็บไซต์เหล่านั้น เราอาจแสดงชื่อผู้ใช้ของคุณประกอบข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่คุณให้ไว้ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ให้ชื่อ ข้อมูลติดต่อ หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของคุณแก่ผู้ใช้อื่นๆ ในเว็บไซต์พันธมิตร 

การเปิดเผยข้อมูลด้วยเหตุผลอื่นๆ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากมีความจำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการกระทำดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือกระบวนการทางกฎหมายในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของเรา หรือในสถานการณ์เร่งด่วนเพื่อป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล 

การรักษาความปลอดภัย 

เชฟรอนมุ่งมั่นที่จะปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ในขณะที่ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้สมบูรณ์แบบ แต่เราใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและมาตรการหลายอย่างที่จะช่วยปกป้องข้อมูลจากการเข้าถึง การใช้งาน หรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการจำกัดการเข้าถึง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงด้วยเช่นกัน เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ที่คุณได้เข้าสู่ระบบหรือย้ายจากเว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่งที่ใช้กลไกการเข้าสู่ระบบแบบเดียวกัน เราจะตรวจสอบตัวตนของคุณโดยใช้คุกกี้เข้ารหัสในคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้ากับเรา ดูข้อมูลบัญชี หรือให้ข้อมูลทางการเงิน เราจะปกป้องการส่งข้อมูลดังกล่าวโดยใช้ระบบการเข้ารหัส Secure Socket Layer (SSL) 

สำหรับเว็บไซต์ที่คุณเข้าสู่ระบบถือเป็นความรับผิดชอบของคุณในการรักษาความปลอดภัยรหัสผ่านของคุณและจะไม่เปิดเผยรหัสผ่านดังกล่าวให้ผู้อื่นทราบ หากคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น คุณควรออกจากระบบเสมอก่อนที่จะออกจากเว็บไซต์เพื่อว่าผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ภายหลังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ 

การตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล 

ในบางกรณี คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้โดยไปที่หน้าที่คุณได้ให้ข้อมูลไว้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถร้องขอให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรือส่งข้อสงสัยหรือความกังวลที่คุณอาจมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลผ่านอีเมล เราอาจดำเนินขั้นตอนในการตรวจสอบตัวตนของคุณก่อนที่จะให้คุณเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถช่วยเราเก็บข้อมูลที่ถูกต้องของคุณโดยแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับที่ติดต่อทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล ของคุณ 

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในเว็บไซต์ของเราอาจมีการจัดเก็บและประมวลผลในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศอื่นๆ ที่เชฟรอน หรือบริษัทในเครือ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมทุนมีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการดังกล่าว เมื่อคุณเลือกใช้เว็บไซต์ของเราและมอบข้อมูลแก่เว็บไซต์ดังกล่าว คุณได้ยินยอมให้มีการส่งข้อมูลดังกล่าวออกนอกประเทศของคุณ 

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ 

เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ รวมทั้งการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบริษัทอื่นๆ องค์กรภาครัฐและองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงสิ่งตีพิมพ์ แม้เราพยายามที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เคารพและใช้มาตรฐานด้านความเป็นส่วนตัวในระดับสูงเทียบเท่ากับเรา แต่เราไม่ได้ควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา มาตรการรักษาความปลอดภัย หรือความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์อื่นใช้ คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นเพื่อพิจารณาวิธีที่พวกเขาปกป้องและใช้ข้อมูลส่วนบุคล 

เด็ก 

แม้เว็บไซต์ของเราจะมีข้อมูลที่อาจเป็นที่สนใจแก่เยาวชน แต่เจตนารมณ์ของเว็บไซต์คือมีไว้สำหรับผู้เข้าชมทั่วไป อย่างไรก็ตาม เชฟรอนไม่ได้มุ่งใช้เว็บไซต์นี้ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากหรือบุคคลที่มีอายุ 14 ปีหรือน้อยกว่านั้น หากหนึ่งในเว็บไซต์ของเรามุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับเยาวชน เราจะมีประกาศนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับเยาวชนโดยเฉพาะด้วย 

คำถามเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา 

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับคำแถลงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยเรา โปรดติดต่อเราทางอีเมล์หรือส่งจดหมายมาทางไปรษณีย์ที่ 

เชฟรอน คอร์ปอเรชัน
เรียน สำนักงานนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลก (Global Privacy Office)
เลขที่ 6001 ถนนโบลลินเจอร์ แคนเนียน
ซาน ราโมน แคลิฟอร์เนีย 94583 

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในคำแถลงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 

เชฟรอนอาจมีการปรับปรุงเนื้อหาของคำแถลงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เมื่อเราดำเนินการ เราจะแก้ไขวันที่ "การปรับปรุง" ไว้ด้านล่างของคำแถลงฉบับนี้ คุณควรเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้เป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุด ซึ่งการใช้งานเว็บไซต์ของคุณหลังจากมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นข้อตกลงของคุณต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น 

ปรับปรุงล่าสุด: เดือนมกราคม พ.ศ. 2555